Szivárvány csoport

Csoportunkról

Csoportnév

Csoportunk a Szivárvány csoport elnevezést kapta, gyermekeink sokszínűségére ezt tartjuk a legjellemzőbbnek. Kolléganőmmel 18. éve alkotunk „egy párt”, hetenkénti váltásban foglalkozunk a gyerekekkel. Munkánkat, a nevelési elveink ismeretével és alkalmazásával egy dajka néni segíti, aki szerves része csoportunk életének.

Egészség

Célunk, a gyermekek egészségvédelme, egészséges életvitelük megalapozása, testi fejlődésük elősegítése, mozgásigényük kielégítése, minél több életkoruknak megfelelő tapasztalatot szerezzenek az őket körülvevő természeti környezetből.

A mindennapi mozgásos tevékenységeinken túl lehetőséget biztosítunk birkózásra, gyermektáncra, melyen sokan részt vesznek. Fontos feladatunknak tekintjük a fejlesztéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet kialakítását és a lehetőségeink kihasználását. Óvodánk udvara jó lehetőséget biztosít télen a szánkózásra, tavasszal, nyáron a kerékpározásra, rollerezésre.

Fontosnak tartjuk a gyerekek érzékenyítését, pozitív érzelmi viszony kialakítását a természet értékeire, szépségeire. Konyhakertünkben veteményezünk, gyomlálunk, majd közösen elfogyasztjuk a megtermelt növényeket. Virágokat ültetünk, gondozzuk azokat. Az óvodánk előtt fészkelő gólyapár érkezését, majd fészekrakását, és a fiókák nevelését nyomon követjük.

Hitvallás

Elsődleges feladatunknak tekintjük a szeretetteljes légkör kialakítását, hogy érzelmi biztonságban, derűs légkörben tölthessék gyermekeink mindennapjaikat. Gyermekeink számára biztonságot nyújt a következetes és rugalmasan kezelt szokásrendszerünk. Elengedhetetlennek tartjuk a gyermekek szabad játékának biztosítását, mely jelentősen hozzájárul személyiségük fejlődéséhez.

Arra törekszünk, hogy gyermekeink szociálisan érzékenyek legyenek, és az olyan erkölcsi értékek, mint az igazmondás, segítségnyújtás, türelem, egymásra figyelés, megbocsájtás, bocsánat kérés, elfogadás, személyiségükbe beépüljön.

Családbarát

Fontosnak, hogy a szülők ismerjék a csoportunkban folyó tevékenységeinket, elvárásainkat. Célunk, hogy az óvodai élet 3-4 éve alatt a szülők és nevelők között egymást tisztelő, segítő kapcsolat alakuljon ki a gyermek fejlődése érdekében.

Szülői értekezleten tájékoztatást adunk és beszélgetést kezdeményezünk nevelőmunkánkról, bízva abban, hogy a gyerekeket egységes nevelésben részesítjük.

A családok jó partnerek a nevelőmunkánkban, támogatásukra lehetőségeik szerint mindig számíthatunk. Csoportszintű hagyományainkat rendszeresen ápoljuk: a születés- és névnapokat megünnepeljük, a szülők segítségével rendszeres a gyümölcsfogyasztás, beszélgetünk a hiányzó gyermekekről.

Dolgozóink

Sápi Zoltánné
Óvodapedagógus

Nagy Jánosné
Intézményvezető helyettes
Óvodapedagógus

Révész Gáborné
Dajka

Ádámné Molnár Ágnes
Pedagógiai Asszisztens

|

A családok ezt mondják rólunk

4 éve járunk a Szivárvány csoportba és csak jó dolgokat tudunk leírni.
Nagyon kedves, segítőkész óvónénik és dadusok fogadják reggelente a gyerekeket. Nagyon sok mindent tanultak és sok programban vehettek részt.
Köszönjük a sok segítséget! 

Az itt eltöltött évek alatt rengeteg élménnyel gazdagodtak, játszva tanultak, okosodtak, fejlődtek gyermekeink.

A négy év alatt, amit kisfiam a Szivárvány csoportban töltött nagyon sok fejlődését segítő dolgot tanult, sok érdekes programban vehetett részt. Az óvónénik és dadusok is nagyon kedvesek, gondoskodók

Igaz, Imike csak egy éve jár a Szivárvány csoportba. Nagyon kedvesek, megértőek az óvónénik és dadus néni. Nagyon sokat fejlődött Imike. Imádjuk az óvodai programokat. Nagyon szép és tiszta óvoda, jó szívvel hagyom ott délelőttre a gyerekeket.

Családias környezet, lelkes óvónénik és dajka néni, akikkel mindent meglehet beszélni. Szeretem, hogy különfoglalkozásokra is lehetőséget biztosítanak.