Süni csoport

Csoportunkról

Csoportnév

Csoportunk nevét Csukás István: Sün Balázs című verses meséje ihlette. A süni békés természetű, barátságos, szorgalmas kis állatka. A mesében még az önzetlenség és a segítőkészség is jellemzi. Úgy gondoljuk, hogy egy csoport összetartó közösséggé kovácsolódásához ezek a tulajdonságok elengedhetetlenek.

Egészség

A gyerekek egészséges testi-lelki fejlődéséhez szükséges helyes életritmus kialakítását folyamatos napirend szervezésével biztosítjuk. Olyan egészséges, biztonságos környezetet alakítunk ki számukra, mely igazodik fejlődésükhöz, testi szükségleteikhez. Az egészséges táplálkozás érdekében gyümölcs, zöldség napokat iktatunk be. A mozgásigény kielégítését, a testi képességek fejlesztését változatos tevékenységek szervezésével biztosítjuk: mindennapos együttmozgás, testnevelési foglalkozás, udvari mozgásos játékok, séták, kirándulások, melyek révén a lehető legtöbb időt töltjük a szabadban. Gyermekeinket a környezet óvására, szeretetére neveljük. Virágokat ültetünk az óvoda udvarára, veteményezünk, palántázunk Tündérkertünkbe és folyamatosan gondozzuk azokat. Bekapcsolódunk szemétgyűjtési akciókba.

Hitvallás

Hitvallásunk:

„Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világmindenség megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni.”

/Maria Montessori/

A csoportunkban dolgozó felnőttek alapvető személyiségjegyei a nagyfokú gyermekszeretet, az empátia, a tolerancia, a törődés és gondoskodás, a gyermeki személyiség maximális tiszteletben tartása.

Közös érdekünk, hogy a ránk bízott gyerekek érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, nyugodt, családias légkörben nevelkedjenek. Összehangolt, tudatos munkával, megfelelő feltételek biztosításával arra törekszünk, hogy a csoportunkba járó gyerekek egyéni szükségleteiknek, érdeklődésüknek, képességeiknek, érési tempójuknak megfelelően fejlődjenek.

Esztétikus, megfelelően kialakított csoportszobával, életkornak megfelelő változatos játékeszközökkel, sokrétű élmények szervezésével támogatjuk a szabad játék tevékenységét, valamint a tapasztalatszerző, megismerő folyamatokat.

Nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni bánásmódra, a differenciált fejlesztésre, a tehetségcsírák kibontakoztatására, az esélyegyenlőség megteremtésére.

Csoportszokásokkal, hagyományokkal erősítjük a közösség összekovácsolódását, egymás értékeinek elismerését, megbecsülését.

Családbarát

Fontosnak tartjuk a családi nevelés és az óvodai élet összhangjának megteremtését, a szülőkkel való együttműködést, melynek érdekében szülői értekezleteket, fogadó órát, külső szakemberek által tartott előadásokat (védőnő, pszichológus, fejlesztőpedagógus, logopédus), közös ünnepeket (anyás kirándulás, karácsony várás) szervezünk. Lehetőséget biztosítunk a testvérpárok együtt nevelkedésére.

Dolgozóink

Szatmáriné Orosz Judit

Szatmáriné Orosz Judit

Óvodapedagógus

Feketéné Csuja Erzsébet

Feketéné Csuja Erzsébet

Óvodapedagógus

Csorvásiné Jánvári Tímea

Csorvásiné Jánvári Tímea

Dajka

|

A családok ezt mondják rólunk

Negyedik éve járnak gyermekeim a csoportba. Szívesen mennek reggelente, mert ott mindig történik valami. Ez részben a többi gyerekkel való közös játék, a vicces történetek másrészt az óvónők találékonyságának, új ötleteinek köszönhetően változatosak a programok. Nem telik el úgy hét, hogy valami újat ne tanulnának. Az óvónők, a dajka néni, a pedagógiai asszisztens odafigyelnek a gyerekekre, odaadóak, törődőek.

A Süni csoport egy vegyes csoport, aminek, mint szülő nagyon örülök. Nekünk nehéz volt az évkezdés, de a nagyobb gyerekek nagyon sokat segítettek. A mindennapokban is segítik egymást. Az óvónőket csak jó szakmai tapasztalattal tudom jellemezni. Mindig segítően fordulnak a gyerekek felé. És a mosoly! Jó ránézni az óvónénikre, ők mindig mosolyognak, ezzel jó kedvet csalnak a gyerekek és a szülők arcára is. Fontosnak tartom megemlíteni a gyerekek fejlődését. Sokat fejlődött a kézügyességük, amit a szülők az öltözőben kitűzött falon nyomon követhetnek.

A fiam szívesen megy mindig óvodába. Az óvónénik, a dajka néni, a pedagógiai asszisztens maximálisan odafigyelnek a gyerekek egyéniségére, adottságaira, szükségleteire. Fegyelmezett, ugyanakkor szeretetteljes légkörben nevelkednek, fejlődnek, játszanak és tanulnak a gyerekek. Szuper kis csapat a Süni a csoport.

Vegyes csoport létére nagyon jó. A kisebb gyerekek sokat tanulnak a nagyobb társaiktól. Harmadik éve járunk ebbe a csoportba és soha nem volt semmi problémánk. Az óvónők, a dajka néni, a pedagógiai asszisztens nagyon kedvesek és segítőkészek. Mindig színvonalas műsorokat adnak elő. Bátran ajánlom minden leendő óvodásnak ezt a csoportot.

Gyermekem 2 éve jár ebbe a csoportba. Könnyen ment a beilleszkedés az óvónénik kedvességének és odafigyelésének köszönhetően. Nagyon szeret ide járni, mindig élményekkel telve tér haza. Mindig alkotnak valamit, amit ki is tesznek az öltözőbe, hogy a szülők is megcsodálhassák. Különböző programokat szoktak szervezni és ezeken sokszor a szülők is részt vehetnek, amit nagyon jó dolognak tartok.