Ökotudatosság – gyermeki személyiségfejlesztés

A Hajdúnánási Óvoda a 2020-21-es nevelési tervében kiemelt pedagógiai feladatként jeleníti
meg a környezettudatosságot, a fenntarthatóságot, az egészségvédelmet. Ehhez a feladathoz
hozzárendeltünk egy szakmai munkacsoportot, akik tudatosan és következetesen igyekszenek végezni
munkájukat a célok mentén, a gyermekek személyiségfejlesztése érdekében. A jelen járványügyi
helyzetben leginkább a virtuális tér ad lehetőséget arra, hogy hasonló módon gondolkodó, hasonló
projektekkel dolgozó pedagógus kollegák megosszák tapasztalataikat, jógyakorlataikat, ezáltal
megsegítve a teamek minőségi munkáját.
A napokban került sor egy on-line konferenciára a magyarországi köznevelési intézményben
tanító tanárok és óvodapedagógusok részére. A konferencia során a résztvevőknek lehetősége nyílt
közelebbről megismerni az eTwinning Programot (virtuális felület, ahol a tudásmegosztás történik),
valamint a klímaváltozás és fenntarthatóság témáját feldolgozó kezdeményezéseket. A gyakorlatias
előadásokon ismerhettük meg, hogy milyen módon tudjuk ezen témákat beépíteni a munkánkba, a
projektpedagógiai módszerek alkalmazásával.
A teljesség igénye nélkül szeretnék érzékeltetni főbb témákat a tartalmas szakmai délutánból.
Brassói Sándor az Oktatási Hivatal mb.elnöke köszöntőjét követően ismertette az Ökoiskola és
Zöld Óvoda programot és magyarországi vonatkozásait. A neves előadók által vezetett workshopokon
bemutatásra kerültek a zöld óvodai tevékenységek, amelyek segíthetik az óvodák egymástól való
horizontális tanulását. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a Zöld Óvoda pályázati programban
három tagintézményünk sikeresen vesz részt, és mai napig ennek a címnek a felhasználója.
Matolcsi Miklós szakmai előadó a fenntarthatóság témahét bemutatásával rávilágított a
komplex szemléletformálási program lényegére. A siker pillérei a következők: folyamatos megújulás,
bővülés; cselekvő programok (aktív részvétel, mint például szelektív gyűjtés, faültetés, rajzpályázatok,
kisfilmek, videók készítése); társadalmasítás; szakmai kiválóság, melyek óvodai vonatkozásban
érintenek bennünket és a gyakorlatban is fellelhetők az intézményeinkben.
A siker kulcsát abban látjuk, hogy felkészült és elkötelezett pedagógusok állnak a
frontvonalon. Az on-line konferencián részt vettek a tagintézményeink érintett pedagógusai.
Konklúzióként megfogalmaztuk az ökogondolkodás, a fenntarthatóság nélkülözhetetlenségét a
mai korban.

Gyüre Anikó
intézményvezető