Napraforgó csoport

Csoportunkról

Csoportnév

„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait, ő azt hiszi játszik, de mi már tudjuk, mire megy ki a játék. Arra, hogy a világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljon belőle. „ /Varga Domokos/

Számunkra a napraforgó a közösséget, az összetartozást jelenti, ahogy a magok is a maguk különbözőségükkel, szorosan egymáshoz simulva, jól elférnek a napraforgó tányérján, úgy a gyerekek is, eltérő személyiségűek, fejlettségüknek megfelelő környezeti feltételeket biztosítva harmonikusan fejlődhetnek csoportunkban. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekeink érzelmi életének biztonságot adó, szerető, odafigyelő környezetének kialakítására. Csoportszobában játék tárgyi eszközeink, illetve készségfejlesztő asztali játékaink a gyerekek korcsoportjának és érdeklődésének megfelelőek, mely rugalmasan, folyamatosan változtatható. A csoport egységét erősítve a gyermekeket saját szintjükhöz mérten, személyre szabottan fejlesztjük, nagy hangsúlyt fektetve a kreativitásuk, a gyermeki természetből eredő szabad megnyilvánulások kibontakoztatására. Beszédkedvük fokozására rendszeresen kezdeményezünk beszélgetőköröket, mely anyanyelvi fejlesztésükhöz is hozzájárul. Igyekszünk beépíteni mindennapjainkba a tehetséggondozást, mely a mozgás, művészeti tevékenységek, környezettudatosság, kísérletezés területeit öleli át. Ezek önkéntes módon, szabad gyermeki döntés formájában valósulnak meg a délelőtt folyamán. Kiemelt feladatunk biztosítani minél több időt, alkalmat, lehetőséget a szabadjátékra. Gyakran játszunk csoportépítő, együtt lenni jó játékot, melynek eredménye a jó közösségi életünk, ahol mindenki számít, minden kisgyerek jól érzi magát. A gyerekek szeretnek óvodába járni, érzelmi kötődésük stabil.

Egészség

Lehetőség szerint minél többet a szabad levegőn tartózkodunk, figyelve a gyerekek mozgásigényének kielégítésére és az egészségtudatos életmód kialakítására. Sokszor szervezünk tapasztalatszerző sétákat, élménydús programokat. Rendszeresen járunk könyvtári, múzeumi foglalkozásokra. Figyeljük a természet, fák, bokrok változásait, madarak életét az óvodától nem messze lévő ligetben. Jellemző óvodai életünkre a gyerekek érdeklődésére alapozva egy-egy téma több oldalról való megközelítése, sokrétű feldolgozása. Gyakran kísérletezünk, foglalkozunk a környezetvédelemmel, újrahasznosítással. Igyekszünk minél több élménnyel bővíteni a gyerekeink ismereteit „csodákat varázsolunk” játékos cselekedtetéssel gazdagítva játéktevékenységüket, fejlesztve érzelmi, szocializációs kompetenciájukat, személyiségüket. Gyerekeink kíváncsiak, érdeklődők, motiválhatók. Fontosnak tartjuk az ünnepeket, jeles napokat, eseményeket, azok együttes megélését. Nem csak csoportprogramjainkon, hagyományainkon, hanem a gyermekkert Óvoda közös programjain is aktívan részt veszünk.

Hitvallás

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben, néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű.”-(ismeretlen szerző)

Családbarát

Valljuk, hogy az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. Fontos számunkra, hogy szeretetteljes, családias légkörben neveljük a gyerekeket. A gyerekek mindennapjai derűsen, vidáman, játékkal, mozgással teljenek. A gyermekek harmonikus személyiségfejlődéséhez változatos, élményben gazdag óvodai életet biztosítunk szülőket bevonva. Partneri kapcsolatunk a szülőkkel jól működik, bizalom, együttműködés, segítőkészség jellemzi. Szülői Munkaközösségünk tagjai aktív részesei csoportunknak.

Dolgozóink

Máróné Zubor Gizella

Máróné Zubor Gizella

Tagintézmény-vezető, óvodapedagógus

Reszegi Sándorné

Reszegi Sándorné

Óvodapedagógus

Józsi-Tóth Mihályné

Józsi-Tóth Mihályné

Dajka

|

A családok ezt mondják rólunk

Mindhárom gyermekem ebbe a csoportba járt, szerették az óvónéniket, szerettek óvodába járni, jól érezték magukat a csoportban.

Családias légkör van a csoportban, szeretettel fogadják a gyermekem minden reggel, szeret oviba járni, nagy élménybeszámolókat tart esténként.

Kicsit tartottam attól, hogy vegyes életkorú csoportba kerül a kislányom, de csak az előnyeit tapasztaltuk meg, a nagyobbak szeretettel fogadták, segítették, amivel nem boldogult, sokat fejlődött az egy év alatt.

Örülök, hogy sokszor részese lehetek a csoport programjainak, jó betekinteni a gyermekem mindennapjaiba. A Mártonnapi délután különösen tetszett.

Sokszínű programokat biztosítanak a gyerekeknek, fontosnak tartják a városunk értékeinek a megismertetését. A könyvtári, múzeumi foglalkozásokat nagyon szereti a kisfiam.