Hajdúnánási Óvoda
4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. Tel.: 06-52/619-693
e-mail: hajdunanasiovoda@gmail.com

Tisztelt Szülők! Tisztelt Kollégák!

A mai napon ismételten egyeztetés történt az óvodák, iskolák, bölcsőde gyermekeinek elhelyezése ügyében.
2020.03 14. –én késő délutáni órákban megjelent Kormányrendeletre való hivatkozással, a következő döntés született a Hajdúnánási Óvoda nyitva tartása kapcsán.
2020.03.16-2020.03.20 -ig terjedő időszakra minden tagintézményünk ügyeletet biztosít azon gyermekek részére, akiknek szülei nem tudják semmilyen módon megoldani az otthoni felügyeletet. Az egy hetes időintervallum hangsúlyos szerepet kap, hiszen az azt követő hét várható eseményeiről és a szükséges intézkedésekről a hét második felében ismételt egyeztetés szükséges a város vezetésével.
Az ügyelet a rendeletben megjelent előírásnak megfelelően csak és kizárólag szülői nyilatkozat benyújtását követően vehető igénybe!

Kedves Szülők!
A már kialakult érkezési és távozási rend az intézményekben szigorítottan fog zajlani a hétfői naptól. Mely szerint, a főbejáratnál dajka nénik átveszik a gyermekeket Önöktől, s délután, jó idő esetén az udvari tartózkodás ad lehetőséget a gyermek közvetlen átadására a hazavitelhez. Esős, kellemetlen időjárás esetén a gyermekeket szintén óvodai dolgozó fogja Önöknek átadni.

Tisztelet Szülők!
Kérem, felelősséggel gondolják át, milyen indok mentén kérik a gyermekek ügyeleti elhelyezését, hiszen mindenek felett az egészségük megóvása a legfontosabb!
A gyermekek óvodai étkezését az ügyeleti idő alatt helyben biztosítjuk a megszokott módon minden intézményben. Azon családok gyermekei, akik nem igényelnek ügyeletet, de az ebédre igényt tartanak, ezt előzetes jelzés alapján kérem, tegyék meg az óvodapedagógusoknál a csoportokban! Az igény felmérése után az étel keddtől-péntekig, önálló ételhordó biztosításával a Bocskai úti Közétkeztetési Kft konyháján átvehető. Arra kérem Önöket, hogy egy ember vegye át a napi menüt, a csoportos érintkezések elkerülése végett!
Fontos dolog, hogy tartsuk egymással a kapcsolatot az elkövetkező időszakban, mely telefonon és emailban egyaránt történhet.
Tisztelettel köszönöm tájékoztatásom elfogadását, s hálás vagyok az együttműködésükért!

Hajdúnánás, 2020.03 15.
Tisztelettel: Gyüre Anikó intézményvezető