Katica csoport

Csoportunkról

Csoportnév

A gyerekekhez közelálló mesék, történetek gyakori „szereplője” a gomba, melynek megjelenítését színes, pozitív tulajdonságokkal jellemzik. A mi csoportközösségünk is ilyen kis színes, egyedi személyiségekből áll. – Igyekszünk a gyerekek pozitív vonásait erősíteni, felszínre hozni. A Gomba csoport nevet ez alapján választottuk.

Egészség

Valljuk, a játék a legfontosabb, legfejlesztőbb tevékenység az óvodás gyerekek számára, ezen keresztül ismerkednek a világgal, közvetlen környezetükkel, egymással. Igyekszünk minél több időt hagyni a szabad játékra a csoportszobában és a szabadban egyaránt, időjárástól függően.

Változatos tevékenységeket kínálunk a tanulási folyamathoz: a szükséges tapasztalatok megszerzéséhez, képességek kibontakozásához fejlődéséhez.

A csoport szokás – és szabályrendszer kialakítását, a gyerekek életkori – és egyéni sajátosságaihoz igazítjuk.

Az egészséges életmód szokásainak gyakorlását a helyesen megválasztott napirend és hetirend is segíti. Fokozatosan fejlesztjük a gyerekek önállóságát, az egészséges életvitel igényének alapozását.

Hitvallás

Mindennapjainkat sok játékos tevékenységgel színesítjük: mozgással, énekléssel, verssel, mesével, a vizuális technikák megismerésével és alkalmazásával.

Csoport programjainkat, a gyerekek érdeklődésének és életkori sajátosságainak megfelelően bővítjük. A közös élmények, tevékenységek, elősegítik a társas kapcsolatok pozitív alakítását is.

Lehetőségünkhez mérten figyelembe vesszük a szülők igényeit, kéréseit, vannak programjaink, melyeknek ők is résztvevői.

Célunk, hogy a családi és óvodai nevelés által, az óvodáskor végére a gyerekek fejlett, az iskolai kihívásokra nyitottak és megfelelni képesek legyenek.

Családbarát

Az óvoda sok kisgyerek számára jelenti az első „kikerülést” a családból. Mi, a csoportban dolgozó felnőttek igyekszünk a családi nevelést kiegészítve, a szülőkkel összhangban, szeretetteljes, derűs befogadó légkört kialakítani, ahol a gyerekek biztonságban érezhetik magukat.

Szeptemberben érkeztek meg az új gyerekek a csoportba, a régi óvodások is segítették beilleszkedésüket. Törekszünk arra, hogy mindkét korosztályt kedvező hatások érjék, találják meg helyüket az új környezetben, közösségben.

Dolgozóink

Jeles Jánosné

Jeles Jánosné

Óvodapedagógus

Szólláthné Vitányi Viktória

Szólláthné Vitányi Viktória

Óvodapedagógus

Sólyom Zoltánné

Sólyom Zoltánné

Dajka

|

A családok ezt mondják rólunk

Kedvesek, aranyosak, segítőkészek, odafigyelnek a gyerekekre. Mindenben lehet rájuk számítani. Örülök, hogy ők a gyermekem óvónénijei.

Sok odafigyelést és kedvességet kaptunk az óvónéniktől, megértést, segítséget.

Teljesen meg vagyok elégedve az óvónők munkájával. A kislányom szereti az óvodát és az óvónéniket. Sokat fejlődött a gyermekem és nem panaszkodott semmire. Kedvesek és mindenben segítségünkre vannak.

Nagyon meg vagyok elégedve az óvónénikkel. Aranyosak, kedvesek, odafigyelők. Az érzékeny, csendes gyerekekkel is tökéletesen szót értenek, figyelembe veszik az egyedi igényeket, kéréseket. Dadus néniről is ugyanaz a véleményem.

Köszönjük szépen a munkájukat!

Teljesen meg vagyok elégedve mind az óvónénikkel, mind a dadus nénikkel. Kedvesek, aranyosak, segítőkészek. Gyermekem is szereti őket, ami a legfontosabb. Sokat fejlődött mióta óvodába jár. Köszönöm szépen az eddigi munkájukat.