Katica csoport

Csoportunkról

Csoportnév

Mi vagyunk a „kis Katicák”. Csoportunkba vegyes életkorú gyerekek járnak. Gyermekeink örömmel jönnek ide, mert mindig változatos játékokkal játszhatnak. Ebben a tanévben is érkeztek új kis óvodások, célunk, hogy minél jobban összebarátkozzanak, megismerjék egymást.  Sokat játszunk, beszélgetünk, mesélünk, éneklünk együtt. Igyekszünk a szabadban minél több időt tölteni, sokat mozogni, kirándulni. Játékos formában ismerkedünk a matematikával. Az ábrázoló kezdeményezéseken kedvünkre festünk, gyurmázunk, vágunk, ragasztunk, varrunk, különleges technikákat alkalmazunk. Nagy hangsúlyt fektetünk környező világunk megismerésére, abban való tájékozódásra.

Egészség

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel kialakítása, formálása folyamatosan jelen van a mindennapjainkban, hiszen ebben az életkorban kiemelt jelentőséggel bír a gyermek számára. A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben megvalósuló nevelésének érdekében folyamatosan törekszünk a szükséges feltételrendszer fenntartására, fejlesztésére. Az óvoda udvara az egyik legfontosabb fejlesztési színtere a gyermekek egészségnevelésének. A játékok tárolására játéktároló áll rendelkezésre. Az udvarok talaja változatos: van füves, homokos, betonos felület.  Az udvar sportra is alkalmas területein lehetőséget biztosítunk a különböző versenyjátékokra

Hitvallás

Fontosnak tartjuk, hogy az óvodapedagógus természetes viselkedésével védelmet, feltétel nélküli szeretetet, biztonságot jelentsen a gyermekek számára. Célunk boldog életet biztosítsunk, ahol megtanulhatnak harmóniában élni önmagukkal és az őket körülvevő természeti, társadalmi környezettel. Egyéni képesség fejlesztés megvalósítására törekszünk, amely mindig az egyes gyermek életkorához, egyéni érési üteméhez igazodik. Pozitív gondolkodású, a környezetben jól eligazodó, problémájára saját megoldást találó, jól kommunikáló, kooperáló gyermekeket nevelünk. Különösen fontosnak tartjuk az érzelmi nevelést, az önelfogadás, önismeret, önfegyelem, az együttérzés, segítőkészség, konfliktusmegoldó képesség és a különbözőség elfogadásának megalapozását, megszilárdítását a játék és a közösség segítségével.

Családbarát

Törekszünk a szülőkkel a jó kapcsolat fenntartására, ami pozitív hozzáállásukon visszatükröződik. Szívesen támogatnak, segítenek minket.  

A jó óvoda apró lépésekben formálhatja a szülők gyermeknevelési szokásait. Bizalomra épülő együttműködés során látja el szociális funkcióját.

Dolgozóink

Révészné Varga Éva

Révészné Varga Éva

Óvodapedagógus

Törökné Szucskó Andrea

Törökné Szucskó Andrea

Óvodapedagógus

Murvai Zoltán Antalné

Dajka

Galéria

|

A családok ezt mondják rólunk