Katica csoport

Csoportunkról

Csoportnév

Mi vagyunk a „kis Katicák”. Csoportunkba vegyes életkorú gyerekek járnak, létszámunk 23 fő (11 lány és 12 fiú). Gyermekeink örömmel jönnek ide, mert mindig változatos játékokkal játszhatnak. Ebben a tanévben is érkeztek új kis óvodások, célunk, hogy minél jobban összebarátkozzanak, megismerjék egymást.  Sokat játszunk, beszélgetünk, mesélünk, éneklünk együtt. Igyekszünk a szabadban minél több időt tölteni, sokat mozogni, kirándulni. Játékos formában ismerkedünk a matematikával. Az ábrázoló kezdeményezéseken kedvünkre festünk, gyurmázunk, vágunk, ragasztunk, varrunk, különleges technikákat alkalmazunk. Nagy hangsúlyt fektetünk környezővilágunk megismerésére, abban való tájékozódásra.

Egészség

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel kialakítása, formálása folyamatosan jelen van a mindennapjainkban, hiszen ebben az életkorban kiemelt jelentőséggel bír a gyermek számára. A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben megvalósuló nevelésének érdekében folyamatosan törekszünk a szükséges feltételrendszer fenntartására, fejlesztésére. Az óvoda udvara az egyik legfontosabb fejlesztési színtere a gyermekek egészségnevelésének, Az óvoda udvarán megtalálhatóak az árnyékos és napos játszórészek. A játékok tárolására játéktároló áll rendelkezésre. Az udvarok talaja változatos: van füves, homokos, betonos felület.  Az udvar sportra is alkalmas területein lehetőséget biztosítunk a különböző versenyjátékokra.

Hitvallás

Fontosnak tartjuk, hogy az óvodapedagógus természetes viselkedésével védelmet, feltétel nélküli szeretetet, biztonságot jelentsen a gyermekek számára.

Célunk boldog életet biztosítsunk ahol, megtanulhatnak harmóniában élni önmagukkal és az őket körülvevő természeti, társadalmi környezettel. Egyéni képesség fejlesztés megvalósítására törekszünk, amely mindig az egyes gyermek életkorához, egyéni érési üteméhez igazodik.

Pozitív gondolkodású, a környezetben jól eligazodó, problémájára saját megoldást találó, jól kommunikáló, kooperáló gyermekeket nevelünk.

Különösen fontosnak tartjuk az érzelmi nevelést, az önelfogadás, önismeret, önfegyelem, az együttérzés, segítőkészség, konfliktusmegoldó képesség és a különbözőség elfogadásának megalapozását, megszilárdítását a játék és a közösség segítségével.

Családbarát

Törekszünk a szülőkkel a jó kapcsolat fenntartására, ami pozitív hozzáállásukon visszatükröződik. Szívesen támogatnak, segítenek minket.  A jó óvoda apró lépésekben formálhatja a szülők gyermeknevelési szokásait. Bizalomra épülő együttműködés során látja el szociális funkcióját.

Dolgozóink

Jeles Jánosné

Jeles Jánosné

Óvodapedagógus

Törökné Szucskó Andrea

Törökné Szucskó Andrea

Óvodapedagógus

|

A családok ezt mondják rólunk