Gyermekkert tagintézmény hírei

Máróné Zubor Gizella

Tagintézmény vezető

Hitvallásom: vallom, hogy a nevelés folyamatában a pedagógiai felelősség, tudatosság, tervszerűség alapfeltétel. De a hivatástudat – a gyermek feltétel nélküli szeretete, elfogadása elengedhetetlen a családi nevelésre építve, annak értékeit, eredményeit figyelembe véve, kiegészítve.

Tagintézmény vezetőként nagyon fontos számomra a szülői és intézményi nevelés összehangolása. Mindezért igyekszünk szélesre tárni az óvoda kapuit.

Intézményünkben arra törekszünk, hogy a szülők megelégedésére családi nevelést kiegészítve gondozzuk, ápoljuk, védjük, szocializáljuk, neveljük, fejlesszük a gyermekeket, a szülőket partnernek tekintve.

 

Hajdúnánási Óvoda tagintézménye vagyunk. Tagintézményünk neve Gyermekkert Tagintézmény, előtte 7. számú Óvoda néven voltunk ismertek. Az épületet 1976-ban adták át, s nyitotta meg kapuit a gyerekek előtt. Óvodánk a város legnagyobb óvodája, tágas tereket biztosítva az óvodába járó gyerekeknek. Csoportszobák világosak, jól felszereltek, méretük ideális. Arculatunk tükrözi az ott dolgozó kolléganők stílusát és a csoportokra jellemző hagyományőrző programokat. Minden csoportszobához külön mosdó és öltöző tartozik. Játszóterünk tágas, két részből áll, az egyik udvaron kettő, a nagy udvarrészen három csoport udvari játékára alkalmas zöld területek, árnyékot adó fák, burkolt területek, fedett teraszok biztosítják az udvaron is a gyerekeink szabad mozgás lehetőségét, jó közérzetét.

Intézményünk modern, korszerű. 2014-ben energetikai felújítást valósítottak meg pályázat útján.  Óvodánk jól felszerelt IKT eszközökkel. Tárgyi feltételeink javítását szolgálja a szülőkkel közösen létrehozott Gyermekkert Alapítvány (1994-ben hoztuk létre). Célja, tárgyi feltételek biztosítása, gyermekprogramok támogatása.

Napjaink felgyorsult életritmusában szüksége van a gyermekeknek egy biztos pontra, állandóságra, érzelemgazdag élményekre, tapasztalatokra. Óvodai nevelésünkkel igyekszünk mindezt biztosítani. Az óvodánkba beíratott gyerekeknek nemcsak lehetősége, hanem joga is van a védelemre: gondozásra, képességeinek egyéni fejlődési üteméhez mért fejlesztésére.

Nevelőmunkánk eredménye abban rejlik, hogy a ránk bízott gyerekek személyiségét elfogadni, megismerni igyekszünk, illetve az érzelmi biztonság megteremtésére törekszünk. Azt valljuk, ha a gyerek jól érzi magát, fejlődni fog. Kisgyermekkorban dől el, milyen személyiséggé válunk, az óvodai életnek ebben meghatározó szerepe van. Éppen ezért minőségileg garantált óvodai ellátást igyekszünk nyújtani.

Nevelési céljainkat együttműködő szülőkkel szeretnénk megvalósítani, közös élményekre épülő óvodai élet megteremtésével. Facebook csoportunkon az aktuális témákról, programokról naprakész információt nyújtunk szülőközösségünknek.

Az óvoda kollektívája felkészült, sok területen képzett, kellően motivált hivatástudattal rendelkező óvodapedagógusokból áll.

Óvodai munkánkat meghatározza a Helyi Pedagógiai Program és az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja. Fő hangsúlyt kap a komplex esztétikai nevelés, mely áthatja óvodai életünk mindennapjait, minden területét. Szeretnénk elérni, hogy a gyerekek képesek legyenek körülöttük lévő valóság esztétikai felismerésére, befogadására, létrehozására. Igyekszünk megalapozni esztétika iránti vonzódásukat. Mindezt tudatos, jól szervezett tevékenységgel, nevelői segítséggel, mindennapi élet feltételeivel és eszközeivel kívánjuk elérni. Fejlesztő tevékenységeinkbe igyekszünk a játékos ismeretszerzésre építeni, a játék „varázsszőnyegén” észrevétlenül repíteni gyermekeinket a tevékenységek birodalmába. Az iskolákkal együttműködünk, közös a célunk, óvodáskor végére felkészülve zökkenőmentesen tudják a gyerekek átlépni az iskola kapuit.

Gyermekkert Óvoda nevelőközössége

Mikulás nap a Gyermekkert Óvodában

 

Nevelőmunkánk fontos része, hogy gyermekeink számára biztosítsuk az ünnepek megélésének-átélésének lehetőségeit, mind óvodai, mind csoport szinten. Figyelünk arra, hogy az ünnepek, jeles napok „kiemelkedjenek” a hétköznapokból. Törekszünk az érzelmi – hangulati ráhangolás előtérbe helyezésével elérni, hogy tevékeny várakozás előzze meg az ünnepeket. Az előkészítés folyamatába is bevonjuk a gyerekeket, ezzel is elősegítve az érzelmi ráhangolásukat. Hiszen az ünnepekre való készülődés, az arra való visszaemlékezés során, sok közös élménnyel lesznek gazdagabbak óvodásaink. Ezáltal erősítve bennük az összetartozás érzését, alakítva az egymásra figyelés képességét, a hagyományápolást.

A Mikulásváró téli jeles nap mindig „elvarázsolja” a gyermekeinket, lázas izgalommal várják a találkozást a Mikulással. Sajnos a jelenlegi járvány helyzet ezt a hagyományunkat felülírta, de igyekeztünk áthidalni ezt a nehézséget. Most a Mikulás az ablakok alatt jelent meg okozva örömteli perceket óvodásainknak. A gyerekek így is óriási izgalommal és szeretettel a fogadták a Mikulás eljövetelét, nagyon örültek az ajándékoknak.

 

Óvodai beíratás időpontjai

Hajdúnánási Óvoda                 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104.     Tel.: 06-52/619-693 e-mail: hajdunanasiovoda@gmail.com   Hirdetmény a Hajdúnánási Óvodába történő beiratkozásról a 2020/2021. nevelési évre A Hajdúnánás Városi Önkormányzat fenntartásában működő...

Szülői Tájékoztató

Tisztelt Szülő/Gondviselő! A koronavírus járvány elleni minél hatékonyabb védekezés érdekében a Kormány március 16- ától elrendelte az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállást. Ezzel kapcsolatban először is szeretném megköszönni Önnek, hogy...

Tájékoztató

Tisztelt Szülők!  Szeretnénk kifejezni köszönetünket és hálánkat a szülőknek, az elmúlt napokban tanusított nagyfokú együttműködésükért, segítségükért. Az elmúlt héten ismételten egyeztetés történt az óvodák, iskolák, bölcsőde gyermekeinek elhelyezése...

Közérdekű közlemény

Hajdúnánási Óvoda 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. Tel.: 06-52/619-693 e-mail: hajdunanasiovoda@gmail.com Tisztelt Szülők! Tisztelt Kollégák! A mai napon ismételten egyeztetés történt az óvodák, iskolák, bölcsőde gyermekeinek elhelyezése ügyében. 2020.03 14. –én késő...

Márton nap

Szent Márton nap, jeles dátum a népi kalendáriumokban. A ma óvodájának fontos feladata a hagyományok, népszokások ápolása, értékeink megőrzése, továbbadása. Mártonnapi ludaskodással célunk a népi kultúra iránti érdeklődés felkeltése, szokások, hagyományok...

Társadalmi munka

Minden évben közös összefogással szépül Gyermekkert Óvodánk. A Gyermekkert Óvoda nevelőközössége célul tűzte ki, hogy a komplex esztétika iránti értékközvetítésünket az óvoda udvarán is láthatóvá tesszük. Az esztétikus környezet megteremtéséhez partnerül hívjuk minden...

Magyar Népmese Napja

Benedek Elek „nagy mesemondó” születésnapján ünneplik Magyarországon a Magyar Népmese Napját. Óvodánkban fontosnak tartjuk, hogy megemlékezzünk intézményi szinten erről a jeles napról. Óvodáskor a mesehallgatás igazi ideje, a gyermekek számára a mese, mesehallgatás...