,,Dobozcsodák” és minden, ami játék! 

A környezeti nevelés, a tudatos természeti és környezeti értékekre fókuszáló pedagógiai folyamat már az óvodás életkorú gyermekek nevelésében is kiemelkedő helyet foglal el, tekintettel arra, hogy a környezetkultúra alapvető szokásai és viselkedésformái egész életre kihatóan gyermekkorban alakulnak ki. A nevelési elveink között vezető helyet foglal el a fenntartható fejlődés gondolata, ezért a nevelés törekvéseit és a tanulási folyamatok tervezését is erre igyekszünk fókuszálni. Munkaközösségünk az óvodai és otthoni környezeti nevelést kívánja segíteni.  

Intézményvezetőnk ötletének is ezen szakmai munkaterület felpezsdítése a célja, célként tűztük ki a szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás fontosságára felhívni a figyelmet, ezért versenyt hirdettünk az óvodai csoportok számára, „Dobozcsodák” és minden, ami játék! címmel. 

Különböző papír alapanyagú eszközök voltak felhasználhatóak, melyekből építő, konstrukciós, babaszobai, fejlesztő, mozgás tevékenységekhez kapcsolódó játékok készültek, a gyermekek bevonásával és segítségével. A gyűjtőmunkában a szülők is aktívan részt vettek.

Minden tagintézményben hatalmas lelkesedéssel láttak munkához a gyermekek az őket segítő felnőttekkel együtt. Ötletesebbnél-ötletesebb és szebbnél-szebb játékeszközök készültek, melyekkel szívesen tevékenykednek a mindennapokban.  

Az elkészült alkotásokat minden érdeklődő megtekintheti a verseny keretein belül szervezett kiállításokon.

A versenymunkák tagintézményeken belüli kiállításaira 2021. május 17-21. között,

míg a városi kiállításra 2021. május 25-június 04. között kerül sor.