Családi adventi kézműves délután a Gesztenyevirág Székhelyintézményben

Immár több évtizedes hagyományra tekint vissza az évszakonként megrendezésre kerülő játszó délutánnak nevezett ünnepi ráhangolódásunk. Ezeket az alkalmakat mindig nagy várakozás előzi meg, gyermekek, szülők részéről egyaránt.

Idén december 3-án délután került megrendezésre a karácsony váró kreatív kézműveskedésünk. A délután folyamán az érdeklődő szülők, (nagyszülők, testvérek) gyermekükkel közösen, együtt készülhettek a karácsony méltóságteljes megünneplésére.

Óvodánk öt csoportjában lázasan folytak az előkészületetek az óvodapedagógusok, dajka nénik által. A csoportok igyekeztek különféle, változatos technikákkal elkészíthető adventi, karácsonyi díszek egész sorát felvonultatni nem kis mértékben a gyermekek és szülők kreativitására alapozva.

A szülők rendkívül aktívak, érdeklődőek ez iránt a programunk iránt. Szép számban képviseltetik magukat. A kézműves együttdolgozás során a gyermekek és szüleik folyamatosan csemegézhettek a gyermekeik által az előző napon készített mézesből illetve hozzá a dajka nénik meleg teával kínálták a vendégeket.

A délután zárásaként a szülők és a gyerekek megtekinthették az intézmény pedagógusainak és nagycsoportos gyermekeinek közös ünnepi műsorát. Ezt követően együtt gyújtottuk meg az óvoda adventi koszorújának első gyertyáját, majd közös énekléssel ért véget ez a mindig remek hangulatot előidéző játszó délután.

Mindezen kezdeményezés jó alkalom arra, hogy egy kicsit megálljunk a napi teendőink sokaságában, a rohanó világban, s a szülők gyermekeikkel együtt egy önfeledt pár órát eltölthessenek, együtt munkálkodjanak, s közös munkájuk gyümölcsét azután otthonukban, meghittségben, szeretetben a karácsonyfa körül elhelyezzék.